OVAS sinds 2007

De bedrijvenvereniging Abdissenbosch / Strijthagen is sinds 2007 actief. De vereniging werd in dat jaar opgericht m.n. zodat de ondernemers nauwer betrokken waren bij de revitalisering van het bedrijventerrein Strijthagen.

Ons doel

De ondernemersvereniging Abdissenbosch / Strijthagen stelt zich als doel om de belangen van de ondernemers op de bedrijventerreinen – in de meest brede zin van het woord – te behartigen. Voorwaarde voor een maximaal rendement van de belangenbehartiging is dat zoveel mogelijk bedrijven op het terrein lid zijn c.q. worden van de ondernemersvereniging. Door een sterke cohesie tussen de bedrijven op het terrein kan de ondernemersvereniging een bijdrage leveren in het versterken van de economische infrastructuur van het bedrijventerrein, Landgraaf en de Stadsregio Parkstad Limburg.

Collectieve uitgelicht

collectieve inkoop van elektra en gas

Keurmerk veilig ondernemen

Missie & visie

Het op basis van collegialiteit en wederzijds respect aanbieden van mogelijkheden voor een vrije gedachten uitwisseling, kennisoverdracht en samenwerking ter zake onderwerpen die betrekking hebben op het verbeteren van het ondernemersklimaat op de bedrijventerreinen Strijthagen,Abdissenbosch en Rukkenerweg (in de meest brede zin van het woord). De resultaten laten zich uitdrukken in het elkaar helpen en ondersteunen bij zakelijke aangelegenheden op grond van expertise die op deze bedrijventerreinen aanwezig is.

Whatsapp Buurtpreventie

Klik hier voor meer informatie

Nieuws

OVAS in het nieuws

Download hier:

> Artikel OVAS Landgraaf Aktueel

 

Download hier:

> Artikel OVAS Gemeente Landgraaf

 

Download hier:

> Artikel OVAS Trompetter

Inschrijven Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste

nieuws van Ovas:

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

Copyright © 2015 OVAS