Bedrijventerreinen

De bedrijvenvereniging Abdissenbosch / Strijthagen is sinds 2007 actief. De vereniging werd in dat jaar opgericht m.n. zodat de ondernemers nauwer betrokken waren bij de revitalisering van het bedrijventerrein Strijthagen.

Bedrijfskavels

te koop

 

Vanaf vandaag biedt gemeente Landgraaf drie bedrijfskavels te koop aan op het Industrieterrein Abdissenbosch aan de Vogelzankweg. De bouwkavels zijn goed ontsloten door de directe verbinding met de Buitenring en sluiten naadloos aan bij het bestaande bedrijventerrein Abdissenbosch.

 

> Klik op deze link voor meer informatie

 

Keurmerk veilig ondernemen –
Bedrijventerreinen

Het bedrijfsleven is sinds jaar en dag slachtoffer van criminaliteit. Op bedrijventerreinen gaat het voornamelijk om vernieling, brandstichting en diefstal. In winkelgebieden worden ondernemers vooral geconfronteerd met vandalisme, agressie en diefstal.

 

Daarom kiezen steeds meer ondernemers ervoor om de handen in elkaar te slaan. Hiertoe is op het landelijk niveau het Keurmerk Veilig Ondernemen – Bedrijventerreinen (KVO-B)  ontwikkeld.

Enkele impressies van de uitreiking van het Certificaat KVO-B

Doelstelling

Doel van het KVO-B is het verbeteren van de veiligheid van ondernemingen door het opzetten van een duurzaam en krachtig samenwerkingsverband tussen ondernemers, politie, brandweer, bedrijventerreinmanagement en gemeente. Iedere partner formuleert haar inspanningsverplichting. Het is dus wel vrijwillig maar niet vrijblijvend.

 

Certificering

Wanneer het samenwerkingsverband en een activiteitenplan zijn vastgelegd, volgt een toelatingsaudit die bij een positief resultaat leidt tot certificering.

 

In Landgraaf

In onze gemeente werken de ondernemers(verenigingen) van winkelgebied Schaesberg en de bedrijventerreinen Strijthagen en Abdissenbosch, politie, brandweer, MKB Limburg , BTM Parkstad en de gemeente Landgraaf samen aan verbetering van de veiligheid van ondernemingen. Deze samenwerking wordt vormgegeven door de projectgroep KVO.

De eerste certificering werd door de bedrijventerreinen Abdissenbosch en Strijthagen behaald op 1 februari 2010. Op 29 september jl. ontving de vereniging uit handen van Tibert Lagarde (Voorzitter MKB Parkstad) de certificaten voor de derde periode. Het huidige certificaat is geldig t/m 1 februari 2016 en men zal dan ook eind 2015 starten met het hercertificeringstraject.

 

Met het certificaat KVO-B kunt u mogelijk korting krijgen op uw verzekeringspremies. Neem hiervoor contact op met uw verzekeringsagent om te informeren naar de mogelijkheden. Of laat eens een risicoanalyse verzekeringen uitvoeren.

 

 

> Certificaat KVO-B Abdissenbosch

> Certificaat KVO-B Strijthagen

Kwaliteit & uitstraling

van het bedrijventerrein

 

Bedrijventerreinmanagement Parkstad Limburg (BTM) voert in samenwerking met de ondernemersvereniging Abdissenbosch/ Strijthagen en gemeente Landgraaf jaarlijks een beheersschouw uit, waarbij de kwaliteit van het openbare gebied wordt beoordeeld.

 

Dit gebeurd aan de hand van een beeldkwaliteitstoetsing (ca. 40 beoordelingscriteria). Eventuele manco’s worden vastgelegd in de schouwrapportage en aangepakt . Doel van deze systematiek is om de kwaliteit van het bedrijventerrein te verhogen en/of borgen.

Copyright © 2015 OVAS