Collectieve projecten

BTM organiseert ten behoeve van de bedrijven op de bedrijventerreinen Abdissenbosch en

Strijthagen (en de overige 35 bedrijventerreinen in de Stadsregio Parkstad Limburg) projecten die op basis van schaalgrootte voordelen voor de deelnemende bedrijven genereren.

Hierbij moet gedacht worden aan:

 

collectieve inkoop

van elektra en gas

collectieve

afvalinzameling

Keurmerk veilig ondernemen

Overige collectieve projecten zijn: vaste & mobiele telefonie, veiligheidsopleidingen, risico-scan, camerabeveiliging, breedbanddiensten (glasvezel) en AED’s.

 

Een groot aantal bedrijven op de bedrijventerreinen in de Stadsregio Parkstad Limburg nemen deel aan deze projecten en besparen aanzienlijk op de kosten.

 

Klik hier voor de meest recente projecten.

Revitalisering Strijthagen

De aannemer begon op 25 augustus 2008 met de uitvoering van de werkzaamheden op het bedrijventerrein Strijthagen.

De werkzaamheden werden opgedeeld in 3 fasen:

 

1. Amperestraat

2. Wattstraat – Edisonstraat

3. Voltastraat en Edisonstraat

In eerste instantie was het voor fase 1 de bedoeling slechts beperkte maatregelen te treffen op het gedeelte Voltastraat huisnummer 14-24. De nutsbedrijven gaven echter aan nieuwe voorzieningen uit te willen voeren op dit deel van de Voltastraat. Hierdoor dienden de bermen sowieso opgemaakt te worden. Omdat hierdoor e.e.a. slim aan elkaar gekoppeld kon worden heeft men besloten ook de bermen op deze locatie opnieuw in te richten.

 

De Ondernemersvereniging Abdissenbosch/ Strijthagen heeft haar input gegeven op de gemaakte plannen van de gemeente Landgraaf. Dit teneinde het terrein nog beter in te kunnen richten naar de wensen van haar gebruikers.

VOOR

NA

Revitalisering Abdissenbosch

De gemeente Landgraaf en Parkstad Limburg hebben in samenwerking met Limburgse Herstructureringsmaatschappij Bedrijventerreinen (LHB) en Bedrijventerreinen Management Parkstad Limburg (BTM) een Master- en uitvoeringsplan voor het bedrijventerrein Abdissenbosch laten opstellen.

Het masterplan Abdissenbosch is een lange termijnvisie die betrekking heeft op een aantal marktconforme scenario’s en de uiteindelijke keuze voor één gedragen scenario voor de toekomst van Abdissenbosch. Het uitervoeringsplan is een concrete, haalbare aanpak voor de korte en middellange termijn om tot een uitvoering van dit masterplan te komen.

 

Bij het opstellen van beide plannen heeft er nauw overleg plaatsgevonden met de Ondernemersvereniging Abdissenbosch/ Strijthagen. Op basis van de doelstelling van en de beoogde effecten uit het Masterplan wordt in het Uitvoeringsplan een aantal projecten nader uitgewerkt.

 

Op 29 november 2011 werd het startsein gegeven voor de werkzaamheden in de diverse projecten.

 

Dit project bestaat uit een drietal fases:

Fase 1

Het herinrichten van (vrachtwagen) parkeren aan de Havikweg en Valkweg.

 

Fase 3

Onderhoud aan de Buizerdweg en Sperwerweg (gedeeltelijk).

Fase 2

Het aanleggen van een parkeerplaats nabij de sporthal van gymnastiekvereniging Olympia.

VOOR

NA

Copyright © 2015 OVAS